Webfisk 20

Få et objektivt mål på fiskens appetitt

AVANSERT SONARTEKNOLOGI

CageEye bruker avansert sonarteknologi basert på syv års utvikling og over 30 år forskningsarbeid i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo.

En perfekt balanse mellom brukervennlighet og kontroll


Brukergrensesnittet til CageEye er intutivt og lett å lære. Men vi har ikke latt det gå på bekostning av avanserte funksjoner for erfarne brukere.

precision-cursor

Ta presise beslutninger

Avslutt fôringen når fisken er mett. Spar penger og miljø
dashboard

Kontrollpanel med sanntid og historikk

Gir røkteren god oversikt over adferden til fisken i sanntid og fisketetthet i kg/m3 i et brukervalgt fôringsområde. Muligheter for alarm ved avtagende appetitt.
graph

Historikk over tidligere fôringer

Bygg opp en dokumentert historikk over fiskens respons på tidligere fôringer.

Slutt å bekymre deg


CageEye overvåker tilstanden til dine merder kontinuerlig, også når ingen følger med i kameraet. Systemet har blitt brukertestet i mange år, både som forskningsverktøy og i kommersiell drift, og har vist seg å være meget driftssikkert med lave krav til vedlikehold.

shield-check

Driftsikkert og lite vedlikehold

Alger vil ikke gro på et aktivt system. Værsikkert skap-i-skap løsning og stabil, trådløs radiolink.

screwdriver

Enkel installasjon

To festepunkter i merden eller fritt hengende fra garnring. Enkelt å fjerne utstyret ved behov.

remote-control

Godt egnet for fjernstyring

CageEye er utmerket for bruk i fôrsentral og har muligheter for integrasjon mot fôringssystemer. Kontrollpanelet er også tilpasset visning på mobile enheter.

video

Passer med kamerasystemer

CageEye kan brukes alene eller som et supplement til eksisterende kameraløsninger

no-sight

Uavhengig av lys og visibilitet

CageEye bruker avansert hydroakustikk og er ikke avhengig av god sikt eller lysforhold.

automatic

Semi- eller hel-automatisk

Hel-automatisk fôring basert på CageEye er under testing og dokumentering i et samarbeidsprosjekt med Havforsknings-instituttet, Universitetet i Melbourne og Universietet i Bergen.

VI RESPONDERER PÅ DINE BEHOV

Kom gjerne med innspill eller ideér du har som kan lette din hverdag med å røkte fisk. Vi lytter til våre kunder.

Siste versjon av CageEye-systemet fungerer ypperlig som overvåkning av fôring og for visning av appetitt-historikk. Vi har klokkertro på at hydroakustikk vil bli et vanlig verktøy i fiskeoppdrett innen få år, særlig for overvåkning og robotisering av fôring. CageEye er i så henseende et enestående produkt.
Ole Folkedal, Forsker ved Dyrevelferdsgruppen på Havforskningsinstituttet

Andre CageEye produkter