Mobile menu button

Få et objektivt mål på fiskens appetitt

Dashboard som lar deg i sanntid overvåke fiskens oppførsel og optimalisere fôringssyklusene

Avansert sonarteknologi
CageEye bruker avansert sonarteknologi basert på syv års utvikling og over 30 år forskningsarbeid i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo.

En perfekt balanse mellom brukervennlighet og kontroll

Brukergrensesnittet til CageEye er intutivt og lett å lære. Men vi har ikke latt det gå på bekostning av avanserte funksjoner for erfarne brukere.

Ta presise beslutninger

Avslutt fôringen når fisken er mett. Spar penger og miljø

Kontrollpanel med sanntid og historikk

Gir røkteren god oversikt over adferden til fisken i sanntid og fisketetthet i kg/m3 i et brukervalgt fôringsområde. Muligheter for alarm ved avtagende appetit

Historikk over tidligere fôringer

Bygg opp en dokumentert historikk over fiskens respons på tidligere fôringer.

Slutt å bekymre deg

CageEye overvåker tilstanden til dine merder kontinuerlig, også når ingen følger med i kameraet. Systemet har blitt brukertestet i mange år, både som forskningsverktøy og i kommersiell drift, og har vist seg å være meget driftssikkert med lave krav til vedlikehold.

Driftsikkert og lite vedlikehold

Alger vil ikke gro på et aktivt system. Værsikkert skap-i-skap løsning og stabil, trådløs radiolink.

Enkel installasjon

To festepunkter i merden eller fritt hengende fra garnring. Enkelt å fjerne utstyret ved behov.

Godt egnet for fjernstyring

CageEye er utmerket for bruk i fôrsentral og har muligheter for integrasjon mot fôringssystemer. Kontrollpanelet er også tilpasset visning på mobile enheter.

Passer med kamerasystemer

CageEye kan brukes alene eller som et supplement til eksisterende kameraløsninger

Uavhengig av lys og visibilitet

CageEye bruker avansert hydroakustikk og er ikke avhengig av god sikt eller lysforhold.

Semi- eller hel-automatisk

Hel-automatisk fôring basert på CageEye er under testing og dokumentering i et samarbeidsprosjekt med Havforsknings-instituttet, Universitetet i Melbourne og Universietet i Bergen.

Vi responderer på dine behov
Kom gjerne med innspill eller ideér du har som kan lette din hverdag med å røkte fisk. Vi lytter til våre kunder.

Siste versjon av CageEye-systemet fungerer ypperlig som overvåkning av fôring og for visning av appetitt-historikk. Vi har klokkertro på at hydroakustikk vil bli et vanlig verktøy i fiskeoppdrett innen få år, særlig for overvåkning og robotisering av fôring. CageEye er i så henseende et enestående produkt.

Ole Folkedal, Forsker ved Dyrevelferdsgruppen på Havforskningsinstituttet

Andre CageEye produkter