CageEye kjøper opp NorseAqua

Published: 20. nov., 2019

Oslo, 20. november 2019 - Det norske selskapet CageEye, kjent for sine kontrollsystemer for adferdsanalyse og fôringskontroll innenfor akvakultur, har kunngjort at de overtar NorseAqua i Bindal, et selskap som utvikler og produserer utstyr for fiskeoppdrett og rensefisk. Denne siste overtagelsen kommer som en del av CageEyes vekststrategi, og vil styrke posisjonen innenfor fiskeoppdrett og akvakultur og samtidig åpne for nye markedsmuligheter både innenlands og utenlands.

Aquaculture-gründer Lars Berg-Hansen startet NorseAqua i 2014, fordi han så potensialet i å hjelpe fiskeoppdretterne med å forbedre måten de driver sin virksomhet på. Selskapet ble dermed et av de første som introduserte automater og tareskjul til rensefisken til det norske markedet, som en bærekraftig og miljømessig løsning på næringens luseproblemer. Selskapet har opplevd solid vekst gjennom de siste årene, som leverandør til rundt 3.000 laksemerder i Norge, Island, Shetland, Skottland, Færøyene og Canada, med rundt 4.500 produkter på anleggene.

CageEye og NorseAqua slår nå sine ressurser sammen for å realisere en felles målsetting om å bistå oppdretterne med å optimalisere driften på en bærekraftig måte. Lars Berg-Hansen, grunnlegger av NorseAqua, uttaler: “Jeg tror CageEye og NorseAqua har alle muligheter for å lykkes sammen. Begge selskapene er oppriktig motivert for å hjelpe oppdretterne med å bekjempe de største utfordringene innenfor dagens fiskeoppdrett.” Sveinung Kristiansen, daglig leder i NorseAqa, utdyper dette: “Begge selskapene tilbyr løsninger som endrer arbeidsmåten for røkterne, enten i måten de håndterer lakselus på eller i måten de tar fôringsbeslutninger på. Likevel alltid med samme målsetting: mer effektiv produksjon.”

CageEye benytter hydroakustikk og maskinlæring for å oversette fiskeadferd til kunnskap. Det gjør det mulig for oppdretterne å etablere fôringsregimer som optimaliserer vekst, samtidig som fôrspillet reduseres og dyrehelse og dyrevelferd forbedres. Selskapets vekstplan for de neste årene er å utvide virksomheten innenfor nye geografiske områder og til andre sjømatområder enn laks. For kun noen måneder siden ble det kunngjort oppstart i Chile. Overtagelsen av NorseAqua er et nytt skritt for å skape fortgang i selskapets vekst.

Bendik S. Søvegjarto, CEO i CageEye, mener overtagelsen er svært positiv for CageEye: “Når NorseAqua innlemmes i vårt selskap, vil vi styrke utviklingsområdet, oppnå et bredere nettverk og utvide støttefunksjonene. Jeg kjenner meg trygg på at det vil hjelpe oss med å nå våre mål og bidra til at jordas fremtidige befolkning i 2025 vil få 8 milliarder flere måltider årlig, produsert på en bærekraftig måte.”